PRIVACYVERKLARING

privacyverklaring

Deel dit blogartikel op Social Media

Privacyverklaring

FIRE Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.firenederland.nl
euroverzamelaar@firenederland.nl

Persoonsgegevens die FIRE Nederland verwerkt

FIRE Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan FIRE Nederland verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die FIRE Nederland verwerkt:

  • Voor- en achternaam (indien je een reactie plaatst)
  • Geslacht (Google Analytics)
  • E-mailadres (indien je een reactie plaatst of je aanmeldt voor de berichtenservice)
  • IP-adres (Google Analytics)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of in correspondentie
  • Locatiegegevens (Google Analytics)
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website (Google Analytics)
  • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die FIRE Nederland verwerkt

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. FIRE Nederland kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. FIRE Nederland raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat FIRE Nederland zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de Euroverzamelaar op via euroverzamelaar@firenederland.nl, dan zal deze proberen om de desbetreffende informatie te verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag FIRE Nederland persoonsgegevens verwerkt

FIRE Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld te reageren op je bericht of wanneer jij je hebt aangemeld voor de berichtenservice, je een seintje te geven wanneer er een nieuw bericht is geplaatst)
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken als je een reactie op deze website plaatst

Geautomatiseerde besluitvorming

FIRE Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de Euroverzamelaar) tussen zit.

Hoe lang FIRE Nederland persoonsgegevens bewaart

FIRE Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je e-mailadres wordt bewaard zolang je bent ingeschreven voor de berichtenservice. Je voor- en/of achternaam en e-mailadres wordt bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan. Voor de overige persoonsgegevens verwijst FIRE Nederland naar de privacyverklaringen van de betrokken derde partijen, zoals Google.

Delen van persoonsgegevens met derden

FIRE Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De privacyverklaring van Google is hier te vinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die FIRE Nederland gebruikt

FIRE Nederland gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FIRE Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst FIRE Nederland cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website heeft FIRE Nederland je al geïnformeerd over deze cookies en heeft FIRE Nederland je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Facebook en Youtube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIRE Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij FIRE Nederland een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die FIRE Nederland van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar euroverzamelaar@firenederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek.

FIRE Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe FIRE Nederland persoonsgegevens beveiligd

FIRE Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Euroverzamelaar via euroverzamelaar@firenederland.nl.