Side hustle tip: schrijf je in bij KVK en maak gebruik van belastingvoordelen!

Deel dit blogartikel op Social Media

Grafiek 1 op de 3 jongeren heeft een side hustle of bijbaan met als doel extra geld verdienen. Millennials en Generatie Z vooral.

Een side hustle is een activiteit naast je baan (met de potentie) om extra geld te verdienen. Essentieel voor wie financieel onafhankelijk (FIRE) wil worden. Denk aan het starten van een eigen bedrijf, dropshipping, het geven van bijles, affiliate marketing of het verhuren van je huis via Airbnb. In het Verenigd Koninkrijk gaat in deze industrie ongeveer 72 miljard pond rond. Een onderzoek van Henley Business School laat zien dat met name millennials en generatie Z echte side hustlers zijn. Wie denkt dat deze groepen een 9-tot-5-mentaliteit hebben, moet zich dus achter de oren krabben. Dat jongeren steeds ondernemender worden blijkt ook uit data van KVK. De gemiddelde leeftijd van starters daalde in twee jaar tijd van 37 naar 35 jaar en het aantal jonge starters is in 2019 verdrievoudigd ten opzichte van 2015.

Belastingvoordelen: liever winst uit onderneming dan resultaat uit overige werkzaamheden

Heb je een goed lopende side hustle of overweeg je na het lezen van Een werkweek van 4 uur serieus werk te gaan maken van deze belangrijke pijler onder financiële onafhankelijkheid? Overweeg dan je side hustle in de vorm van een eenmanszaak te drijven. Je inkomsten moet je toch opgeven in box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting (of het nou winst uit onderneming is of resultaat uit overige werkzaamheden), maar als ondernemer geniet je namelijk belastingvoordelen. Je hebt dan recht op aftrekposten.

Ben je bang dat je hierdoor BTW moet gaan betalen? Wees dan gerustgesteld: je kwalificeert sneller als ondernemer voor de omzetbelasting, dan voor de inkomstenbelasting. Zelfs als je geen of weinig winst maakt, moet je formeel gezien een BTW-administratie voeren. Die verplichting ontstaat al heel snel. Dus heb je een side hustle, dan moet je vrijwel gegarandeerd al BTW in rekening brengen. Maar schrik niet, dat is gemakkelijker dan dat het lijkt. Ook een eenmanszaak oprichten is niet moeilijk. Inschrijven bij KVK (Kamer van Koophandel) is een fluitje van een cent. Ga naar kvk.nl, klik bovenaan op “menu”, “Inschrijven & wijzigen” en vervolgens op “Inschrijven”.

Eenmanszaak, VOF of BV?

De werkzaamheden die jij voor je side hustle verricht kun je waarschijnlijk het best in de vorm van een eenmanszaak verrichten. Je geniet daarmee veelal meer belastingvoordelen dan wanneer je een BV opricht. Het is bovendien goedkoper (zowel het oprichten ervan als de jaarlijkse kosten die verband houden met je administratie) en eenvoudiger. Je loopt echter wel meer risico’s in privé als je aansprakelijk wordt gesteld. Als dat risico bestaat bij jouw side hustle, laat je dan kosteloos voorlichten door een notaris. Voer jij je side hustle niet alleen uit? Bespreek dan of een VOF (vennootschap onder firma) niet iets voor jullie is. Die rechtsvorm lijkt een beetje op een eenmanszaak, maar is geschikt voor 2 of meer eigenaars (‘vennoten’).

Wanneer ben ik ondernemer?

De 3 criteria die KVK hanteert zijn de volgende:

 • je levert goederen en/of diensten;
 • je vraagt hier meer dan een symbolische vergoeding voor; en
 • je neemt deel aan het economische verkeer (je verricht de diensten niet alleen voor familieleden).

Verder moet je (voornemens te zijn om te) investeren in je onderneming, bijvoorbeeld door goederen in te kopen of een website te maken. Je voert met enige regelmaat werkzaamheden uit voor klanten (méér dan één), of bent van plan dit te gaan doen. Je bepaalt daarbij je eigen koers en laat je niet leiden door de opdrachtgever die jou inhuurt.

Check? Ga dan door naar de volgende stap en log in bij KVK met je DigiD.

Het fijne aan dit systeem is dat zodra je bent ingelogd, veel gegevens al voor je zijn ingevuld. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Personen (voorheen GBA; de gemeentelijke basisadministratie). Controleer deze gegevens wel zorgvuldig.

Grafiek: Jongeren gaan steeds vaker op jonge leeftijd ondernemen blijkt uit data van KVK.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • BSN (jouw burgerservicenummer vind je op je legitimatiebewijs);
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • straatnaam;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • plaatsnaam; en
 • land.

Bezoek- en postadres van je onderneming

Nu je jouw persoonsgegevens hebt gecontroleerd, wordt het tijd om de zakelijke gegevens in te voeren. Te beginnen met het bezoek- en postadres van je onderneming.

Contactgegevens van jouw onderneming

Nu wordt het tijd om de contactgegevens te registreren van jouw onderneming. Let op dat deze gegevens correct moeten zijn en deze gegevens in een openbaar register (het handelsregister) worden geregistreerd. Je kunt ervoor kiezen om geen telefoonnummer te registreren. Bijvoorbeeld omdat je verwacht telefonisch te worden lastiggevallen door andere bedrijven voor reclamedoeleinden. Je ontvangt dan een brief van KVK. Hierin word je erop geattendeerd dat de vermelding van een telefoonnummer een wettelijke verplichting is (art. 15 en art. 35 van het Handelsregisterbesluit). Daar blijft het bij. Reden voor veel mensen om geen telefoonnummer te registreren. Een faxnummer, emailadres en domeinnaam (internetadres) hoef je niet in te vullen.

Vervolgens kun je aangeven of je jouw adres wilt afschermen voor ongewenste postreclame of huis-aan-huis bezoek. Wanneer je jouw adres afschermt, vermeldt KVK na je inschrijving in het handelsregister dat jouw onderneming geen ongevraagde reclame per post of verkoop aan de deur wil ontvangen. Deze melding staat zowel op het uittreksel als in de gratis toegankelijke informatie op de website van KVK. Als je jouw adres afschermt, verschijnt jouw onderneming niet automatisch op Google Maps.

De bedrijfsnaam en activiteiten van je onderneming

Je kunt jouw eenmanszaak meerdere handelsnamen geven wanneer je deze bij KVK registreert. Handig voor wie meerdere side hustles heeft.

Een bedrijfsnaam of ondernemingsnaam heet officieel een handelsnaam. Deze is herkenbaar, blijft hangen en maakt duidelijk wat je onderneming te bieden heeft. Je handelsnaam wordt na je inschrijving vastgelegd in het handelsregister en is de officiële naam waarmee je onderneming naar buiten treedt. Handelsnamen worden beschermd in de Handelsnaamwet. In deze wet staan ook regels waaraan je bedrijfsnaam moet voldoen: het moet onderscheidend zijn, niet misleiden en geen verwarring oproepen. Gebruik geen merknamen van anderen en voorkom verwarring met bestaande bedrijven. Check bijvoorbeeld even op kvk.nl/zoeken of er niet al een onderneming bestaat met de door jou bedachte naam. Jouw eenmanszaak kan (maar hoeft niet) meerdere handelsnamen hebben. Handig, als je verschillende activiteiten wilt verrichten onder aparte namen.

In het handelsregister registreert KVK wat je onderneming gaat doen. Activiteiten zijn de diensten en/of producten die jouw onderneming aanbiedt. Ook geef je op of je producten importeert/exporteert en of je start als franchisenemer. Uit de beschrijving van je activiteiten leidt KVK één of meerdere SBI-codes af. Deze ‘Standaard Bedrijfs Indeling’-codes waren tot voorkort weinig interessant, maar hebben mogelijk (financiële) gevolgen voor je onderneming. Bijvoorbeeld in het kader van de corona-steunpakketten. Het is dus wel degelijk belangrijk dat je de activiteiten zo duidelijk mogelijk maar ook kort beschrijft. Waar je op moet letten is het volgende:

 • beschrijf je activiteiten op een zakelijke manier;
 • beschrijf alleen de activiteiten die je nu gaat doen;
 • maak je beschrijving zo concreet mogelijk;
 • je beschrijving is geen reclametekst;
 • gebruik geen vaktermen en beschrijf je activiteiten in het Nederlands; en
 • vermijd de term zzp’er/freelancer.

Hoeveel fulltime/parttime werkzame personen telt jouw onderneming?

Hoeveel personen zijn werkzaam in je onderneming? Als het jouw side hustle is registreer dan 1 persoon bij KVK.

Wanneer je een onderneming start, geef je het aantal werkzame personen op. Je onderneming telt minimaal 1 werkzaam persoon. Als eigenaar van je onderneming ben je dat meestal zelf.

Wie tellen er mee? De meewerkende eigenaar, de meewerkende gezinsleden van de eigenaar en alle werknemers (in dienst en extern, inclusief de in de onderneming werkzame uitleen- en uitzendkrachten). Onder fulltime werkzame personen vallen alle personen die voor langere tijd tenminste vijftien uur per week in jouw onderneming werkzaam zijn. Parttime medewerkers werken minder dan 15 uur per week in jouw onderneming. Op het uittreksel worden alleen de fulltime medewerkers getoond. In het handelsregister registreert KVK zowel de fulltime als de parttime werkzame personen.

Startdatum onderneming

Vervolgens geef je de startdatum op. De startdatum van je onderneming is het moment waarop je start met je ondernemingsactiviteiten of verplichtingen aangaat. Denk aan het maken van kosten zoals het inkopen van producten, het benaderen van potentiële klanten of het lanceren van je website. In principe registreer je jouw onderneming een week voor of na de start van de bedrijfsactiviteiten. Om te kunnen registreren geef je een startdatum op die niet verder dan 3 maanden in de toekomst ligt.

Rechtsvorm voor jouw eigen bedrijf

Wanneer je een onderneming inschrijft, moet je een rechtsvorm kiezen waarin je die onderneming gaat drijven. Een rechtsvorm is de juridische vorm die je kiest voor jouw onderneming, welke jas als het ware om je onderneming zit. Het bepaalt onder meer de (privé-)aansprakelijkheid voor schulden en belastingverplichtingen en -voordelen. Een eenmanszaak is een rechtsvorm waarbij jij de enige verantwoordelijke bent voor de onderneming. Je kunt in dit onderdeel eventueel een gevolmachtigde opgeven die namens jouw onderneming rechtshandelingen mag verrichten. Freelancer of zzp’er zijn geen officiële rechtsvormen en worden ingeschreven als eenmanszaak. Je kunt maximaal één eenmanszaak oprichten.

Nadat je deze vragen hebt beantwoord, ben je bijna klaar met het inschrijven van jouw onderneming. KVK vraagt nog naar je emailadres en telefoonnummer. Ditmaal niet op in het handelsregister op te nemen, maar om contact met jou op te kunnen nemen. KVK doet vervolgens nog een beroep op je creativiteit door je de vraag te stellen hoe je wilt worden aangesproken.

Naar KVK om je onderneming in te schrijven

Vervolgens is het tijd voor de laatste stap. Helaas is het nog steeds nodig om naar een KVK kantoor te gaan om je daadwerkelijk in te schrijven. Dit heeft ermee te maken dat KVK jou moet identificeren, mede om het risico van identiteitsfraude te beperken. Dit bevestig je ook weer via DigiD.

Naast jezelf laten identificeren door een KVK medewerker, mag je ook je eerste zakelijke kosten maken: de eenmalige KVK inschrijfkosten bedragen € 51,30. Daarnaast kun je een papieren KVK uittreksel bestellen voor € 15,40. Dit raad ik je echter af, je krijgt namelijk al een inschrijfbevestiging mee die vaak al voor de bank volstaat om een zakelijke rekening te openen. Mocht je in de toekomst al een KVK uittreksel nodig hebben, bestel deze dan online. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is goedkoper en praktischer: je kunt ‘m ergens opslaan en naar alle organisaties sturen die erom vragen. Dat scheelt weer scannen. Die tijd kun je vast beter besteden als kersverse ondernemer, bijvoorbeeld door het openen van een zakelijk rekening. Uitzoeken welke zakelijke rekening de beste, goedkoopste en/of duurzaamste is, valt tegen. Gelukkig heb ik alvast 10 zakelijke rekeningen vergeleken!

2030 will be the era of the Employed-Preneurs!

With 25% of the adults side-hustling today, there is no way back. The genie is let out of the bottle. Those who are underwhelmed and under-financed by their work, but have the appetite, if not the confidence, to go it all alone as an entrepreneur, will not let the chance slip. We can expect growth in side-hustling, possibly even doubling, in the next ten years, especially in Human Resources in organisations makes side-hustling an element of its toolkit and facilitates outside and internal side hustles as instruments for purpose, rewards and innovation. Prof. Bernd Vogel, founding director of the Henley Centre for Leadership, Henley Business School.

Ook interessant!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.