Box 3-heffing 2019 onrechtmatig? Maak tijdig bezwaar met dit voorbeeld bezwaarschrift voor de massaalbezwaarprocedure box 3-heffing 2019

Box 3 belastingheffing 2019 bezwaar voorbeeld

Deel dit blogartikel op Social Media

Vind je belastingheffing crimineel gedrag? Diefstal? Voor veel mensen voelt box 3-heffing (een onderdeel van de inkomstenbelasting waar iedereen mee te maken krijgt die financiële onafhankelijkheid nastreeft) als onrechtmatig. Veelal wordt immers belasting geheven over vermogen waar eerder reeds belasting over is betaald. Bijvoorbeeld in de vorm van loonbelasting. Met belastingen worden bepaalde zaken bekostigd. Het is een politieke keuze waar het geld aan wordt besteed. Denk bijvoorbeeld aan zaken als infrastructuur, zorg en veiligheid en de steunmaatregelen in het kader van het coronavirus.

Ieder zal daar het zijne van vinden, feit blijft dat de nationale wetgever de bevoegdheid heeft om belastingen te heffen. Tot op zekere hoogte. Nationaal recht wordt begrensd door Europees recht. En laat box 3-heffing nou mogelijk in strijd zijn met het eigendomsrecht zoals vastgelegd in artikel 1 Eerste Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaf enkele weken geleden aan dat hij verwacht dat veel belastingplichtigen ook dit jaar weer massaal bezwaar zullen maken tegen de box 3-heffing. Daarom is besloten deze bezwaren aan te merken als massaal bezwaar, net zoals de twee voorgaande jaren.

Wat is de betekenis van de massaalbezwaarprocedure box 3-heffing 2019?

De massaalbezwaarprocedure betekent dat de fiscus samen met diverse partijen een klein aantal bezwaren selecteert die voorgelegd worden aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de fiscus een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Met onderstaand voorbeeld bezwaarschrift kost het je niet meer dan tien minuten en levert het je mogelijk op dat je geen of substantieel minder box 3-heffing hoeft te betalen over 2019. Bezwaar maken is niet moeilijk. Als je tenminste je DigiD wachtwoord kunt herinneren…

Effect box 3-heffing op financiële onafhankelijkheid

Laat ik eerst even het geheugen opfrissen met 2 grafiekjes die het effect van box 3-heffing inzichtelijk maken.

Hieronder volgt eerst een grafiek die de vermogensgroei laat zien wanneer je met € 0 begint, maandelijks € 500 spaart en dat zodanig investeert dat je 7% rendement maakt. Bijvoorbeeld met de beleggingsstrategie voor wie financieel onafhankelijk wilt worden. We gaan er daarbij vanuit dat je te maken krijgt met de box 3-heffing.

Effect box 3-heffing op vermogensopbouw zonder beroep op bezwaarbezwaarprocedure 2019.

Nu volgt een grafiek met dezelfde aannames als hiervoor gebruikt. Maar dan wanneer je vermogen niet zou worden geraakt met box 3-heffing:

Effect box 3-heffing op vermogensopbouw met beroep op bezwaarbezwaarprocedure 2019.

Vind je het verschil wel meevallen? Bedenk dan, dat jij waarschijnlijk het geluk hebt dat je met een groter startkapitaal begint. Of meer dan € 500 maandelijks kunt investeren. Het effect wordt dan nog groter. Reken maar na. Vind je het lang duren voordat je substantieel verschil ziet? Bedenk dan of je daar nu nog zo over zou denken als jij (of je ouders voor jou), hier 30 jaar geleden al mee was begonnen.

Vind je het onwaarschijnlijk dat je de rest van je leven (een vorm van) box 3-heffing kunt ontlopen? Dan heb je (ook) een terecht punt. Maar is dat een reden om deze kans aan je neus voorbij te laten gaan? Bedenk wel dat het op de lange termijn erg gunstig uitpakt als je aan het begin van je reis naar financiële onafhankelijkheid de moeite neemt om maximaal te besparen op je uitgaven. Ook op belastingheffing dus. Het rente of rente effect valt nauwelijks te overschatten.

Snel rijk worden is een utopie, sneller rijk worden niet.

De FIRE-beweging is een lifestyle, je moet in dit soort zaken plezier hebben, anders houd je het niet vol. Trouwe aanhangers van de FIRE-beweging weten dat letten op de kleintjes, op termijn het verschil maakt.

Box 3-heffing is dus van grote invloed voor wie financieel onafhankelijk wilt worden of dat al is. Je verkort immers je reis met enkele jaren als je box 3-heffing kunt vermijden.

Wanneer kun je bezwaar maken tegen box 3-heffing?

Iedereen kan bezwaar maken zodra je de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 hebt ontvangen. Snel, eenvoudig en online, dankzij DigiD. Geloof me, het moeilijkste onderdeel is het je proberen te herinneren wat je DigiD inloggegevens zijn.

Als je bezwaar gaat over de vraag of de box 3-heffing een ‘inbreuk is op het eigendomsrecht’, doe je automatisch mee met de massaalbezwaarprocedure box 3-heffing 2019. Let erop dat je bezwaar maakt binnen zes weken na de datum die op jouw definitieve aanslag staat. Anders ben je te laat.

Heb je niet (tijdig) bezwaar gemaakt en oordeelt de rechter straks dat de box 3-heffing onrechtmatig is? Dan heb je pech. De aanslag (beschikking) staat dan al onherroepelijk vast.

Voorbeeld bezwaarschrift massaal bezwaar box 3-heffing

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik ter behoud van rechten bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2019 met aanslagnummer [aanslagnummer].Het bezwaar ziet op de box 3-heffing (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, hoofdstuk 5, Wet inkomstenbelasting 2001).

Box 3

Het box 3-systeem veronderstelt dat belastingplichtigen op hun vermogen een (fictief) rendement behalen. Over het fictieve rendement is vervolgens een heffing verschuldigd van 30%. De verschuldigde heffing staat geheel los van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Strijd met EVRM

De heffing van box 3 drukt in dit geval veel te zwaar op het daadwerkelijk behaalde rendement op het vermogen. Hierdoor is sprake van inbreuk op het recht van eigendom; er is een ‘excessive burden’ in de zin van artikel 1 Eerste Protocol EVRM. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de wetgever uitgaat van een jaarlijks fictief rendement. Terwijl een dergelijk rendement in de huidige markt niet of nauwelijks haalbaar is.

Cruciaal is dat de wetgever het fictieve rendement in het verleden (in de aanloop naar 2001) heeft verdedigd met de bewering dat hier geen tegenbewijsregeling voor in het leven hoefde te worden geroepen. Omdat het fictieve rendement op een zodanig niveau is vastgesteld “dat iedereen in staat is om, zeker indien dit over een wat langere periode wordt bezien, dit rendement zonder risico te kunnen behalen” (Memorie van Toelichting, Kamerstukken 26 727, nr. 3, blz. 39). CBS cijfers tonen aan dat de gemiddelde spaarrente gedurende de jaren 2001 tot en met heden, bijna nooit hoger is geweest dan 2,35%. Het veronderstelde jaarlijkse fictieve rendement is dus niet gehaald.

Ik verzoek u [optioneel: primair] de box 3-heffing te restitueren [optioneel: en subsidiair om de box 3-heffing te beperken tot 30% over het daadwerkelijk behaalde rendement].

Proefproces

Ik heb er geen bezwaar tegen als dit bezwaarschrift wordt aangehouden tot er een onherroepelijk vaststaande uitspraak is inzake de proefprocedures in het kader van de massaalbezwaarprocedure.

Ik behoud mij tevens het recht voor om dit bezwaarschrift aan te vullen met nadere feiten en motivering.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Klaar voor de start?

Maak online bezwaar.

Ook interessant!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.