Wat is de consignatiekas en heb jij ook recht op geld in de consignatiekas?

Consignatiekas

Deel dit blogartikel op Social Media

Heb ik recht op geld in de consignatiekas?

Ruben Nicolai gaat in het nieuwe TV-programma ‘De Erfgenaam‘ op zoek naar de rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen die in de consignatiekas worden bewaard. Grote kans dat jij je die vraag niet eerder hebt gesteld. In de ‘consignatiekas’ zit geld dat het ministerie van Financiën in bewaring heeft gekregen. Het gaat meestal om geld waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft. Ook als iemand niet te vinden is, moet op grond van de wet soms geld in bewaring worden gegeven aan het ministerie van Financiën. Denk bijvoorbeeld aan schuldeisers in een faillissement, ontraceerbare erfgenamen bij erfenissen, uitgekochte minderheidsaandeelhouders en onteigeningsprocedures. Een ver van je bed show? Dat dacht ik ook, tot bleek dat ikzelf recht had op geld uit de consignatiekas… Net als 65.000 andere mensen die in totaal recht hebben op 152 miljoen euro. In België gaat het zelfs om een bedrag van bijna 515 miljoen euro.

Het antwoord op de vraag of jij ook tot dit select gezelschap hoort is gemakkelijk te vinden, je typt namelijk in dit formulier je naam in en je ziet direct of je in de prijzen bent gevallen of niet. Leuker kunnen ze het niet maken, makkelijker evenmin.

Geld in de consignatiekas

De Consignatiekas bestaat sinds 8 juli 1908. Iedereen kan onder voorwaarden geld in bewaring (consignatie) geven bij het ministerie van Financiën. Geld storten in de consignatiekas kan op grond van:

 • een wettelijk voorschrift; of
 • een beschikking van de minister van Financiën; of
 • een beslissing van de rechter.

Het geld blijft daar voor minimaal 20 jaar in bewaring. Wie recht heeft op geld uit de consignatiekas (de rechthebbende) kan het geld zelf opvragen.

Geld in bewaring geven in consignatiekas

In de praktijk maken vooral advocaten en notarissen gebruik van de consignatiekas, bijvoorbeeld bij de afwikkeling van erfenissen. Hiermee vervullen ze hun betalingsverplichting aan de rechthebbenden als betaling niet direct mogelijk is. De consignatiekas wordt bijvoorbeeld gebruikt als een rechthebbende:

 • onbekend is; of
 • het geld niet wil aannemen.

Heb jij het vermoeden dat iemand is overleden zonder dat erfgenamen aanspraak maken op de nalatenschap? Meld het dan bij het Rijksvastgoedbedrijf (een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Herkomst geld in consignatiekas

Het geld in de consignatiekas komt onder meer uit:

 • de tegenwaarde van niet-opgeëiste waardepapieren (zoals uitgekochte minderheidsaandelen);
 • onteigeningsprocedures;
 • de afwikkeling van faillissementen en schuldsaneringen; en
 • beheerde nalatenschappen/erfenissen (er zijn wel erfgenamen bekend, maar niemand claimt de erfenis).

Inmiddels staat de teller dus op 152 miljoen euro. Er is duidelijk sprake van een sterke stijging van het jaarlijkse eindsaldo van de consignatiekas. In 2015 stond de teller nog op 71 miljoen euro, in 2013 ging het ‘slechts’ om 13 miljoen euro.

Bekendmaking tegoeden in consignatiekas

Als geld in de consignatiekas wordt opgenomen, maakt het ministerie van Financiën dit bekend. Via de Staatscourant en een aantal dagbladen. Het ministerie publiceert de tegoeden:

 • 5 jaar na opname van een bedrag in de consignatiekas zet het ministerie dit in de Staatscourant. Consignaties van € 45,38 en minder worden niet gepubliceerd;
 • 1 jaar voor de verjaring worden bedragen nog een keer in de Staatscourant gepubliceerd. Ook nu worden de consignaties van € 45,38 en kleiner niet gepubliceerd; en
 • het ministerie laat ook via een aantal dagbladen weten dat er geconsigneerde bedragen in de Staatscourant staan.

Het ministerie hoeft niet actief op zoek naar rechthebbenden.

Verjaring van consignatie

Het ministerie van Financiën houdt consignaties vanaf 1980 voor een periode van 20 jaar in bewaring. Voor consignaties van voor 1980 en voor consignaties tot € 45,38 is de verjaringstermijn 60 jaar. Geld dat niet binnen die periode wordt opgehaald, valt toe aan de Nederlandse Staat. Afgelopen jaren boekte de Staat jaarlijks gemiddeld 300.000 euro over naar zijn eigen bankrekening.

Rente over consignatie

Over consignaties vanaf € 45,38 ontvang je bij de uitbetaling enkelvoudige rente. Dat betekent geen rente over de rente van voorgaande jaren (oftewel geen samengestelde rente). Je krijgt de rente vanaf de maand na consignatie tot en met de maand voorafgaand aan uitbetaling. Over gedeelten van een kalendermaand krijg je geen rente.

Het ministerie stelt het rentepercentage jaarlijks vast. Daarbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van de dan geldende rentepercentages voor direct opvraagbare spaarrekeningen bij de grote banken.

Claim indienen op bedrag uit consignatiekas

In de consignatiekas en de ‘consignatiekas tegoeden Tweede Wereldoorlog’ (dit is een aparte consignatiekas) zit alleen geld. Er zijn dus geen goederen opgenomen. Wie aanspraak wil maken op een uitkering moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Denk je aanspraak te maken op een bedrag uit de consignatiekas? Dan kunt je zoals gezegd dit checken via het zoekformulier consignatiekas. Je moet kunnen aantonen dat je recht hebt op het geconsigneerde bedrag. Voor het beheer worden geen kosten in rekening gebracht.

Documenten meesturen met claim

Je moet in ieder geval de volgende zaken meesturen:

 • Een kopie van een recent legitimatiebewijs van de rechthebbende.
 • Wanneer van toepassing: een originele verklaring die de bevoegdheid aantoont om namens de rechthebbende te mogen handelen.
 • Stukken waaruit het recht op uitkering blijkt. Afhankelijk van de aard van de consignatie kan dat bijvoorbeeld zijn:
  • een origineel aandeel, een bewijs van inschrijving in het aandelenregister; of
  • een kopie van in het verleden ingediende vordering; of
  • een verklaring van erfrecht; of
  • een testament.
 • Bedrijven/banken die verklaringen of een verzoek om uitkering indienen, moeten een recent origineel uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel overleggen. Hieruit moet blijken dat degene die de verklaring of het verzoek om uitkering heeft ondertekend daartoe bevoegd is.

Vergeet je niet meteen aan te geven op welke bankrekening de uitkering kan worden overgemaakt en je naam, adres en woonplaats door te geven?

Contactgegevens consignatiekas

Je kan hier een verzoek om uitkering naartoe sturen:

Ministerie van Financiën
t.a.v. de Consignatiekas
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
e-mail: consignatiekas@minfin.nl

Blijk jij ook nog recht te hebben op geld in de consignatiekas? Ik bleek nog recht te hebben op zo’n 200 euro uit een faillissement van 19 jaar geleden! Als je nu toch lekker bezig bent, check dan ook meteen even of je als erfgenaam recht hebt op slapende tegoeden.

Ook interessant!

3 reacties

 1. Ik heb nog maar net op zoeken gedrukt en ik voel me nou al rijk. Helaas staat er niks in voor mijn Turkse achternaam.

  Voor mijn Hollandse vriendin zijn de treffers teveel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.